Prihlasovanie na jesenné kurzy je SPUSTENÉ! Viac informácii nájdete pri jednotlivých aktivitách.

– Dochádzka –

Odhlásenie a náhradný termín

ODHLÁSIŤ z lekcie sa môžete do 22:00 hod. predchádzajúceho dňa Vášho cvičenia prostredníctvom on-line dochádzkového systému.
Následne si náhradu môžete čerpať len za riadne ODHLÁSENÉ = OSPRAVEDLNENÉ cvičenia!
Ako sa následne prihlásiť na náhradné cvičenie?
• pokiaľ ste sa odhlásili z cvičenia pomocou on-line dochádzky, vznikla Vám pri tomto termíne ponuka – VYBER NÁHRADU
• po kliknutí na túto ponuku si môžete vybrať z termínov a skupín svoje náhradné cvičenie. Termín vybraného cvičenia sa Vám bude zobrazovať po jeho zvolení – potvrdení, v spodnej časti obrazovky DOCHÁDZKA
V priebehu aktuálneho kurzu môžete čerpať 3 náhradné hodiny, ktoré si môžete vyčerpať do skončenia aktuálneho kurzu. Opäť všetko prostredníctvom on-line dochádzky.

Odhlásenie z náhradného termínu

Po zvolení termínu náhradného cvičenia máte na daný deň a čas rezervované miesto v skupine.
V prípade, že náhradné cvičenie nemôžete absolvovať, je potrebné si termín náhradného cvičenia ZMENIŤ na iný pre vás vyhovujúci termín. Ak sa z náhradného termínu ODHLÁSITE alebo sa na náhradné cvičenie NEDOSTAVÍTE, je toto náhradné cvičenie považované za čerpané.

Choroba

Vzhľadom k ponúkaným možnostiam náhradných cvičení Vás PROSÍME, aby ste v prípade choroby dieťatka radšej uprednostnili riadne doliečenie pred návštevou cvičenia.
Prosíme vás, aby ste neodkladali nahrádzanie na poslednú chvíľu!
Počet detí na cvičení je limitovaný a tak sa môže stať, že pre veľký záujem nebudete mať možnosť náhradu zrealizovať. Náhradné cvičenia sú prideľované klientom jedine na základe poradia prihlásenia.

Neviete, koľko máte vymeškaných cvičení v kurze?
Choďte do ponuky on-line DOCHÁDZKA.
Tam sa môžete pozrieť, ako sa zobrazuje stav vašej dochádzky!

Tešíme sa z vášho záujmu a zodpovedného prístupu.