Prihlasovanie na jesenné kurzy SPUSTENÉ!!!

– Členské –

Výška členského závisí od kategórie, ktorú budete s dieťatkom navštevovať.

Mini 1, Mini 2, Mini 3

Baby Balance Poprad – 108 eur

Mini/Explorer, Explorer 1, Explorer 2, Junior

Baby Balance Poprad – 96 eur

Jeseň

september, október
november
december

Zima

január
február
marec

Jar

apríl
máj
jún

Úhrada členského Baby Balance je jednorazová.

– Realizácia úhrady –

Úhradu môžete realizovať dvoma spôsobmi:

prevodom na účet

v hotovosti

lektorke najneskôr na 1. cvičení

Účet: IBAN:
SK37 0200 0000 0038 8618 5553

SWIFT:
SUBASKBX

Variabilný symbol:
dostanete ho v potvrdzujúcom maily hneď po odoslaní prihlášky

Poznámka:
členské,meno dieťaťa,
POPRAD

Rezervácia miesta v skupine je platná po úhrade členského!