Prihlasovanie na JARný kurz je pozastavené! 3.júna spustíme prihlasovanie na LETNÉ balansovanie!

– Členské –

Výška členského závisí o kurzu, ktorý budete navštevovať.
Výšku členského nájdete v prihlasovacom formulári.

Jeseň

september, október
november
december

Zima

január
február
marec

Jar

apríl
máj
jún

Úhrada členského Baby Balance je jednorazová.

– Realizácia úhrady –

Úhradu môžete realizovať dvoma spôsobmi:

prevodom na účet

v hotovosti

lektorke najneskôr na 1. cvičení

Účet: IBAN:
SK37 0200 0000 0038 8618 5553

SWIFT:
SUBASKBX

Variabilný symbol:
dostanete ho v potvrdzujúcom maily hneď po odoslaní prihlášky

Poznámka:
členské, meno dieťaťa, PP/SN – vyberte skratku mesta, kde cvičíte.

Rezervácia miesta v skupine je platná po úhrade členského!