Na káve so psychologičkou

Podpora výchovy a pochopenia detského sveta.

Cena ONLINE diskusie:
7 EUR

Úhrada možná len online bankovým prevodom

Milí rodičia,

pozývame Vás na jednorázové stretnutia s detskou psychologičkou Mgr. Silviou Érsekovou – Na káve so psychologičkou.

Skupinové stretnutia rodičov s detskou psychologičkou, kde môžu slobodne diskutovať na vybrané témy s ostatnými kolegami:) – rodičmi a odborníkom. Spolu hľadáme riešenia a cesty, ako pochopiť svet detí a naše role v tomto svete.

DETAILNE O TÉMACH SI PREČÍTAJTE TU:

1. AKO PREŽIŤ OBDOBIE VZDORU A ZÁCHVATY HNEVU?
Ak máte deti vo veku od roku a pol do 3 rokov, tak táto téma je pre vás. Dostanete odpovede na tieto otázky:
• Čo je obdobie vzdoru?
• Aká je úloha rodičov v tomto období?
• Ako mám reagovať, keď moje dieťa vzdoruje: hádže sa o zem, ignoruje ma, nepočúva alebo ma bije?
• Ako pracovať s hranicami a pravidlami? Prečo sú dôležité?
• Ako a prečo zabezpečiť deťom dostatok voľnosti a slobody?
• Čo sa stane, keď ako rodič nezvládnem obdobie vzdoru?
Po tomto stretnutí budete mať jasno v tom, prečo je obdobie vzdoru najdôležitejším obdobím v živote vášho dieťaťa. Budete vedieť, ako toto obdobie zvládnuť: ako zadávať dieťaťu potrebné hranice a dopriať dostatok slobody. Budete vedieť reagovať na vaše vzdorovité dieťa. Budete vedieť, ako sa zachovať, keď nič nefunguje.

2. AKO ZVLÁDAŤ SILNÉ EMÓCIE DETÍ? SMÚTOK A PLAČ: ODLÚČENIE OD RODIČOV PRI ODCHODE DO ŠKÔLKY A PRÁCE. STRATA HRAČKY, SMRŤ DOMÁCEHO MILÁČIKA.
Na tomto stretnutí dostanete odpovede na otázky:
• Prečo nemôžete svoje deti ochrániť pred smútkom? Prečo je zdravé smútiť?
• Čo je v pozadí smútku, keď odchádzate do práce a dieťa zostáva doma? • Čo je v pozadí smútku, keď dieťa plače v škôlke?
• Prečo sa s deťmi musíme vždy rozlúčiť, aj keď je to ťažké? Prečo to nerobíme?
• Prečo nemáme deťom hneď nahradiť stratenú hračku alebo domáce miláčika, ktorý zomrel?
Po tomto stretnutí budete vedieť, prečo deti smútia, prečo je to zdravá emócie a ako im vy, rodičia môžete pomôcť vo zvládaní smútku?

3. AKO ZVLÁDAŤ SILNÉ EMÓCIE DETÍ? HNEV A ZLOSŤ: KEĎ NIEČO NIE JE PODĽA DETÍ, BEZDÔVODNÝ HNEV. KEDY HNEV ŠKODÍ?
Na tomto stretnutí dostanete odpovede na otázky:
• Prečo sa deti hnevajú?
• Ako máme zvládnuť hnev nášho dieťaťa a svoj vlastný?
• Prečo je dôležité „dovoliť“ deťom hnevať sa?
• Kedy je hnev škodlivý a čo môže byť v jeho pozadí?
• Ako ventilovať hnev a čo robiť, keď to vaše dieťa robí nevhodným spôsobom?
Po tomto stretnutí budete lepšie rozumieť tomu, čo vyvoláva hnev vašich detí a ako máte na neho reagovať. Budete viac rozumieť tomu, čo vaše dieťa potrebuje a budete vedieť, kedy treba vyhľadať odbornú pomoc.

4. AKO ZVLÁDAŤ SILNÉ EMÓCIE? AKO ZVLÁDAŤ SVOJ VLASTNÝ HNEV, OBAVY A POCHYBNOSTI?
Na tomto stretnutí dostanete odpovede na otázky:
• Čo nám hovoria naše emócie?
• Ako môžem zvládnuť svoje hnev? Ako nestratiť nervy pri deťoch?
• Čo môžem robiť so svojimi obavami a pochybnosťami o výchove?
• Ako žiť so strachom o deti a nezblázniť sa?
Po tomto stretnutí budete lepšie rozumieť sebe a svojim pocitom. Dostanete tipy, čo robiť, keď vás prevalcuje hnev, strach či pochybnosti. Budete poznať, z čoho pramenia vaše silné pocity a ako s nimi môžete pracovať ďalej. Jedine, ak sa dokážete vyrovnať s vlastnými pocitmi, môžete naučiť svoje deti robiť to isté.

5. VÝCHOVA JE TÍMOVÁ HRA: AKO BYŤ DOBRÝMI RODIČMI?
Veľa žien – matiek cíti, že je na výchovu sama. Obrovské nároky na vás kladie aj spoločnosť a sociálne médiá. Muži – otcovia sa čoraz viac chcú angažovať. Niekedy im v tom bránime my, ich manželky alebo partnerky.
• Aké sú úlohy ženy- matky a muža-otca vo výchove detí?
• Akú úlohu majú starí rodičia?
• Prečo máme do výchovy zapojiť aj iných ľudí?
• Existuje dokonalý rodič? Je potrebný?
• Kedy budete rodičmi, akých chcete svojim deťom dopriať?
• Základy výchovy.
• Single rodičia – rozvedené rodiny – dvojkoľajová výchova – dá sa to zmeniť?
Po tomto stretnutí si budete istejší/ svojou rolou otca/matky. Získate tipy, ako môžete komunikovať s ľuďmi, ktorí sú viac alebo menej súčasťou života vašich detí.
Budete mať jasno v tom, čo je vaša úloha ako mamy, čo je úloha otca, nakoľko nie je možné byť mamou a otcom v jednom. Budete vedieť, čo vy, váš partner/ka a vaše deti najviac potrebujú.

6. AKÉ HRAČKY KUPOVAŤ DEŤOM: PSYCHOLOGICKÝ VÝZNAM HRY A HRAČIEK. DIEVČENSKÉ VS. CHLAPČENSKÉ HRAČKY. MONTESSORI HRAČKY VS. KLASIKA.
Detské izby často vyzerajú buď ako hračkárstvo alebo ako príliš čistý priestor, v ktorom určité typy hračiek chýbajú. Priestor na hru preberajú rôzne krúžky, a samozrejme aj povinnosti po nástupe do školy.
• Prečo je hra nevyhnutnou činnosťou zdravého dieťaťa?
• Aké má hra funkcie u detí rôzneho veku?
• Existujú dievčenské a chlapčenské hračky?
• Ktoré hračky sú „must have“?
• Ako môžeme rozumne používať aj obyčajné hračky?
• Prečo nekupovať len Montessori hračky?
• Ako podporiť hru detí?
• Čo robiť, keď ma spoločná hra nebaví?
• Kupovať alebo vyrábať?
• Koľko hračiek by deti mali mať?
• Naozaj potrebuje moje dieťa všetko, po čom túži? Prečo im nekúpiť všetko?
Po tomto stretnutí budete vedieť, aké funkcie má hra pre detí rôzneho veku. Budete poznať aj psychologický význam hračiek, ktorý vám uľahčí výber hračiek pre deti. Dostanete tipy, ako sa s vašimi deťmi môžete hrať. Budete sa tešiť z toho, že máte hravé dieťa aj v puberte.

7. MOJE DIEŤA PLAČE V ŠKÔLKE: AKO POMÔCŤ JEMU A SEBE ZVLÁDNUŤ PRVÉ DNI V ŠKÔLKE? O ČOM JE JEHO PLAČ? KEDY DIEŤA NIE JE PRIPRAVENÉ NA NÁSTUP DO ŠKÔLKY?
Nástup dieťaťa do škôlky je významným miľníkom v živote celej rodine. Je prirodzené, že máme obavy, či všetko prebehne hladko.
• Kedy je moje dieťa zrelé nastúpiť do škôlky?
• Kedy a ako začať pripravovať dieťa na nástup do škôlky?
• Ako zvládnuť prvé dni?
• Ako zvládnuť vzájomné odlúčenie?
• Čo robiť, keď moje dieťa plače v škôlke, nechte tam chodiť, alebo chce byť so mnou doma?
Po tomto stretnutí budete vedieť, prečo niekedy my, dospelí zvládame horšie nástup dieťatka do škôlky ako samotné deti. Bude vedieť, prečo a ako sa máte upokojiť, aby nástup prebehol hladko.
Dostanete tipy, ako pripraviť dieťa na nástup do škôlky a ako prežiť prvé dni. Budete poznať príčiny detského plaču. Budete vedieť ako máte svoje dieťa upokojiť a kedy vyhľadať pomoc.

8. JE MOJE DIEŤA PRIPRAVENÉ NA NÁSTUP DO PRVEJ TRIEDY? AKO MU MÔŽEM POMÔCŤ ZVLÁDNUŤ PRVÉ DNI?
Nástup dieťaťa do školy je ďalšou významnou udalosťou v živote rodiny. Naruší váš doterajší režim a potrebujete sa všetci prispôsobiť novej situácii.
• Kedy je moje dieťa zrelé na nástup do školy?
• Kedy, ako a prečo sa robia testy „školskej zrelosti“? Čo znamenajú?
• Ako pripraviť dieťa do školy?
• Ako zvládnuť prvé dni?
• Ako zvládnuť vzájomné odlúčenie?
• Čo robiť, keď dieťa nechce chodiť do školy?
• Čo robiť, keď má problém s adaptáciou?
Po tomto stretnutí budete vedieť, kedy je vaše dieťa zrelé na nástup do školy, čo môžete urobiť, aby ste ho stimulovali a uľahčili mu adaptáciu. Budete vedieť, kde hľadať pomoc v prípade potreby.

9. AKO VPLÝVA NARODENIE MLADŠIEHO SÚRODENCA NA PRVORODENÉ DIEŤA? AKO HO MÁM PRIPRAVIŤ NA NARODENIE BÁBÄTKA?
Narodením vášho druhého a ďalšieho dieťatka rozrastá vaša rodina. Prináša to veľa radostí, ale aj obáv. Obavy môže mať aj vaše prvorodené dieťa, ktoré je potrebné pripraviť na narodenie bábätka.
• Aký má vplyv narodenie mladšieho súrodenca na prvorodené dieťa? Čo prežíva? • Ako pripraviť dieťa na príchod súrodenca? Tipy ako to robiť.
• Čo nerobiť a nepovedať?
• Na čo dávať pozor? (rozdelená izba, nástup do škôlky, pozornosť a pod.)
• Ako zvládnuť prvé mesiace? Čo je najdôležitejšie?
• Čo robiť, keď to naše dieťa nezvláda?
• Kedy vyhľadať pomoc?
Po tomto stretnutí nebudete mať strach hovoriť s vašim dieťaťom o tom, že bude mať sestru alebo brata. Budete zvládať jeho zmiešané pocity a odpovedať na jeho otázky. Budete vedieť od samého začiatku podporovať dobrý vzťah ku súrodencovi
a dostanete tipy, ako zabrániť súrodeneckej žiarlivosti.

10. SÚRODENECKÁ ŽIARLIVOSŤ – SKUTOČNÝ PROBLÉM ALEBO VÝMYSEL?
Mať dve a viac detí môže byť niekedy veľmi náročné: hádky, bitky, dožadovanie pozornosti, hluk vám môžu niekedy dať poriadne zabrať.
• Aká je úloha súrodencov v našom živote?
• Ako rodičia vedia pokaziť dobrý vzťah medzi súrodencami? Čím vyvolávajú žiarlivosť? • Ako rodičia podporujú zdravé vzťahy medzi deťmi?
• Ako riešiť konflikty a hádky medzi deťmi – byť či nebyťrozhodcom?
• Sú súrodenecké bitky a doťahovačky v poriadku?
• Ako vysvetliť deťom v rôznom veku, že každé má iné povinnosti aj práva?
Po tomto stretnutí budete vedieť, kedy máte zasahovať do bojov a konfliktov a akými spôsobmi ich môžete riešiť. Budete vedieť, ako posilniť vzťah medzi vašimi deťmi a čomu sa vyhýbať, aby ste rivalitu nepodporovali.

11. ČO ROBIŤ, KEĎ SA DEŤOM NEDARÍ? ČO ROBIŤ, KEĎ ODMIETAJÚ KRESLIŤ, ODBIEHAJÚ OD ČINNOSTÍ, ZLOSTIA SA PRI HRE, KEĎ NEJDE PODĽA ICH PREDSTÁV? AKO ICH MOTIVOVAŤ ?
Deťom sa niekedy nedarí z rôznych dôvodov. Ktoré sú tieto dôvody a ako ich máme motivovať?
• Aké sú príčiny toho, že sa deťom nedarí napríklad: kresliť a strihať ako ostatné deti v jeho okolí, nie sú tak motoricky alebo rečovo zdatné?
• Ako im môžeme pomôcť, aby rozvíjali práve tie zručnosti a schopnosti, kde majú nedostatky a odmietajú činnosti?
• Čo nerobiť?
• Ako ich môžete motivovať, aby sa púšťali aj do činností, ktoré im nejdú?
Po tomto stretnutí budete vedieť, ako pomôcť svojmu dieťaťu pri činnostiach, ktoré mu moc nejdú. Budete vedieť ako môžete rozvíjať jeho zručnosti a schopnosti. Budete vedieť ako ich motivovať.

12. ČO ROBIŤ, KEĎ MA MOJE DIEŤA BIJE, ŠTÍPE, HRYZIE ALEBO KOPE? ČO ROBIŤ, KEĎ UBLIŽUJE INÝM DEŤOM?
Určite ste zažili situáciu, kedy vaše dieťa vás v návale hnevu udrelo. Človek sa cíti bezmocný a nemusí vedieť ako reagovať. Rovnako sa budete stretávať s detskými bitkami aj medzi súrodencami, na ihrisku alebo v škôlke, či škole.
• Prečo sa deti bijú? Čo je za tým?
• Čo robiť, keď vaše dieťa vás hryzie, bije alebo kopne? Ako reagovať a ako nie? • Ako riešiť bitky medzi deťmi na ihrisku alebo inde medzi deťmi? Kedy zasiahnuť a kedy nie?
• Čo je detská agresivita a do akej miery je normálna? Kedy je agresivita problém? • Ako nevychovať arogantné a agresívne dieťa?
• Ako nevychovať bojazlivé a submisívne dieťa?
• Vplyv otcov na agresivitu detí.
• Kedy vyhľadať pomoc a akú?
Po tomto stretnutí budete rozumieť tomu, čo je v pozadí hryzenia, kopania a bitiek detí a ako to zastaviť. Budete vedieť, zvládať situácie, kedy vaše dieťa bije seba, vás, alebo iné deti, aj situácie, kedy iné dieťa bije to vaše.

13. DETI A TABLETY – KEDY ÁNO A KEDY NIE?
Nie je ani možné ani nutné sa vyhýbať technologickým vymoženostiam doby. Treba však rozlíšiť naše potreby od potrieb našich detí a používať tablety, mobily aj telku múdro.
• V ktorom veku dať deťom do ruky tablet prvýkrát?
• Naozaj nám uľahčujú život alebo skôr komplikujú?
• Ako ich používať múdro? (pravidlá, hranice, dôslednosť)
• Aké sú pozitíva a negatíva používania informačných technológií deťmi? • Má vplyv hranie hier na tablete na agresivitu detí?
• Prečo môžu byť tablety nebezpečné?
Po tomto stretnutí budete vedieť, od akého veku sa odporúča používanie informačných technológií deťom. Budete vedieť, ako ich viesť k múdremu používaniu.

14. PUBERTIACI V SIETI – NÁSTRAHY SOCIÁLNYCH SIETÍ A POČÍTAČOVÝCH HIER
Podľa oficiálnych pravidiel facebooku sa na túto sociálnu sieť môžu prihlásiť dospievajúce deti od 13 rokov. Profil na facebooku, alebo instragrame, applikáciu snapchat či youtube používa čoraz mladšia generácia. Začať osvetu v 8 rokoch už môže byť neskoro.
• Ako ich pripraviť na prihlásenie na sociálne siete?
• Ako a prečo vedieť, ako vaše deti trávia voľný čas?
• Ako bezpečne fungovať na sociálnych sieťach?
• Ako ochrániť naše dospievajúce deti pred nástrahami internetu?–
závislosti, šikanovanie, sebapoškodzovanie
• Prečo deti hrajú počítačové hry?
• Aké sú pozitíva a negatíva hrania počítačových hier?
• Koľko času by mohli tráviť na sociálnych sieťach?
Po tomto stretnutí budete vedieť, prečo deti lákajú sociálne siete a počítačové hry. Ako ich pripraviť na ich bezpečné používanie. Budete vedieť, čo chráni deti pred nástrahami sociálnych sietí a počítačových hier.

15. ROZPRÁVKY A HRA AKO FORMA KVALITNÉHO TRÁVENIA ČASU S DEŤMI: TÝMTO ČASOM CHRÁNIM DETI PRED PSYCHICKÝMI ŤAŽKOSŤAMI. JE ROZDIEL V TOM, ČI SOM S DEŤMI LEN FYZICKY, ALEBO IM NAOZAJ VENUJEM POZORNOSŤ. PRÁVE ČÍTANIE ROZPRÁVOK A HRANIE HIER MÔŽE BYŤ ČASOM, KEĎ SVOJIM DEŤOM VENUJETE 100 %- NÚ POZORNOSŤ.
• Prečo je kvalitný spoločný čas s deťmi taký dôležitý?
• Koľko času je dosť?
• Kedy začať deťom čítať rozprávky?
• Čo čítať deťom? Na čo dávať pozor pri výbere kníh?
• Aká je „správna“ rozprávka?
• Prečo je hra nevyhnutnou činnosťou zdravého dieťaťa?
• Ako môžete podporiť hru?
• Čo robiť, keď vás hranie sa nebaví, ale chcete mať kvalitný spoločný čas so svojimi deťmi?
Po tomto stretnutí budete poznať význam hry a rozprávok v živote detí. Budete vedieť vybrať tie „správne“ hry a hračky. Budete mať istotu, že so svojimi deťmi trávite dostatok kvalitného času. Dostanete tipy, ako a prečo využívať hru a rozprávky pri budované vzťahu s deťmi.

16. ČO ROBIŤ, ABY MOJE DIEŤA SI VERILO A BOLO ÚSPEŠNÉ V ŽIVOTE?
Každý rodič si želá, aby svoje dieťa bolo šťastné a spokojné, aby sa mu v živote darilo. Ako to dosiahnuť?
Na tomto stretnutí sa dozviete:
• Čo môžete robiť, aby vaše dieťa si verilo?
• Ako podporovať jeho zvedavosť, vytrvalosť a usilovnosť? Prečo to vôbec robiť? • Prečo dávať deťom výzvy a povzbudzovať ich v ich prekonávaní?
• Čo robiť, keď dieťa zažije neúspech a zlyhanie? Ako sa tomu postaviť?
• Ktoré sú ingrediencie šťastia, spokojnosti a úspechu v živote?
• Ako rodičia brzdia svoje deti? Postoje a názory rodičov majú oveľa väčšiu silu, ako si myslíte. • Chvála a ocenenie: tvária sa, že majú rovnaký efekt, ale majú absolútne odlišný. Ktorý používať?
Po tomto stretnutí budete vedieť, akými vetami podporujete, a akými brzdíte rozvoj svojich detí. Budete vedieť ako sa správne postaviť voči zlyhaniam a neúspechom. Budete vedieť ako podporovať svoje deti na ceste za šťastím a osobnými úspechmi.

17. PREČO NÁS DETI NEPOSLÚCHAJÚ? ČO ROBIŤ, ABY S NAMI SPOLUPRACOVALI?
Často si želáme, aby nás deti počúvali na slovo. Chceme, aby plnili naše príkazy a zákazy hneď. Deti to však nerobia. Na tomto stretnutí sa dozviete:
• Prečo deti nespolupracujú pri bežných činnostiach (obliekanie sa, jedenie,umývanie zúbkov, odkladanie hračiek)?
• Prečo nespolupracujú, keď chceme rozvíjať ich zručnosti tvorením, pohybom a inými činnosťami?
• Aké máme možnosti, aby sme si ich získali ku spolupráci?
• Čo znamená pozitívna motivácia? (sila slov, viera v schopnosti dieťaťa,
neškatuľkovanie dieťaťa)
• Prečo odmeny a podplácanie nevydržia dlho?
Po tomto stretnutí budete ľahšie zvládať situácie, kedy vaše deti nechcú robiť to, čo chcete vy. Dostanete tipy, ako sa vyhnúť situáciám, kedy deti nebudú spolupracovať a ako ich motivovať, aby ste podporili ich samostatnosti a boli na seba hrdé, a samozrejme, aby ich správanie sa opakovalo.

18. ODMENY A TRESTY: PREČO NEFUNGUJÚ? AKO MÔŽEME DOSIAHNUŤ TO, ABY NÁS DETI POSLÚCHALI A ROBILI TIE SPRÁVNE VECI? ČO NAMIESTO ODMIEN A TRESTOV?
Vieme, že ako rodičia by sme mali korigovať správanie svojich detí. Mali by sme ich naučiť, čo je dobré a čo je zlé, ako by sa mali správať a ako nie. Robíme to preto, aby sme z nich vychovali dobrých ľudí. Na tomto stretnutí sa dozviete:
• Prečo používame odmeny a tresty? Čo chceme dosiahnuť a prečo to nedosiahneme? • Prečo majú odmeny len krátkodobý účinok?
• Čo môžeme používať namiesto odmien, aby sme dosiahli želané správanie svojich detí? • Prečo deti trestáme? Aké problémy so sebou prináša potrestanie detí?
• Ako zastaviť nevhodné správanie detí a naučiť ich, čo je správne?
Po tomto stretnutí budete vedieť, ako naučiť svoje deti sebakontrole, aby dokázali korigovať svoje správanie. Budete vedieť, ako ich naučiť robiť správne rozhodnutia z vlastnej motivácie. Budete vedieť, prečo odmeny a tresty majú krátkodobý účinok a aké iné možnosti máte, keď chcete zastaviť nevhodné správanie detí a posilniť ich vhodné správanie.